تالار گفتگوی بانک نمونه

 1. پرسش وپاسخ آزمون تعیین سطح ریالی موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  1. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث تجزیه وتحلیل صورتهای مالی دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 3
  2. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث خدمات بانکداری الکترونیک دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  3. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث اقتصاد-پول وبانک دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 11
  4. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث بانکداری داخلی1 دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  5. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث بانکداری داخلی2 دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 4
  6. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث حقوق بانکی1 دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  7. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث حقوق بانکی2 دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  8. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث حسابداری دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  9. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث پولشویی دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  10. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث بازاریابی دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 2. مفاهیم بانک وبانکداری نوین موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث مفاهیم بانک وبانکداری نوین دراین تاپیک به ثبت برسانند.

  1. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث دستگاههای خودپرداز وخوددریافت دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 4
  2. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث کیوسک بانک دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  3. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث تلفنبانک دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  4. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث خدمات اینترنتی بانکها دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  5. pos

   کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث pos دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 3. اقتصاد ایران وجهان موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث اقتصادایران وجهان دراین تاپیک به ثبت برسانند.

  1. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث بورس دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 12
 4. خدمات حضوری در بانکهای کشور موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث خدمات حضوری بانکهای کشوردراین تاپیک به ثبت برسانند.

  1. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث سحاب دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 3
  3. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث ساتنا دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 6
  4. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث پایا دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 4
 5. اسناد بانکی موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث اسناد بانکی دراین تاپیک به ثبت برسانند.

  1. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث سفته دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  2. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث برات دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  3. کاربران محترم میتوانند سوالات خودرادرخصوص مبحث چک دراین تاپیک به ثبت برسانند.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
 6.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 7.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 8.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  کاربران محترم میتوانند پیشنهادات انجمن های جدید رادراین تاپیک ثبت نمایند

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هرگز
 9. پیشنهادات وانتقادات موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 10. سیستم های اطلاعات مدیریت موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

 11.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  کاربران محترم میتوانندنظرات خود را در خصوص جشنواره وبلاگ ها و رسانه های اجتماعی بانکی رادراین تاپیک ثبت نمایند

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 1
  • نوشته ها: 1
 12.   موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 30
  • نوشته ها: 36

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

در حال حاضر 26 کاربران آنلاین میباشند. تعداد 0 عضو و 26 مهمان

بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 460 نفر در تاریخ 12-15-2017 و در ساعت 10:13 PM بوده است .

آمار و ارقام سايت تالار گفتگوی بانک نمونهآمار و ارقام سايت تالار گفتگوی بانک نمونه

موضوع ها
84
نوشته ها
127
کاربران
1,523
کاربران فعال
0

پیوستن nopardaz عزیز را به دیگر کاربران تبریک میگوئیم .

Blogs
56
Entries
185
Last 24 Hours
0

Latest Blog Entry, 5 уoⅼᥙ ɗᥙгǥսn eҝonomi Ԁᥱǥіѕtі ƅenim ցörünüm üᴢегindᥱ еᴠ by JoycelynSchmidt

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده